سیستم ایجاد و برگزاری نظرسنجی

۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۹:۲۴
اطلاعات پروژه
  • مشتری: شرکت پتروشیمی پردیس
  • تاریخ انجام پروژه: بهار 1400
  • مهارت های استفاده شده در پروژه: html , css, js, php , ajax, mysql

امکانات:

🔹 محیط کاربری مدیریت و کاربرعادی
🔹 مشاهده جزئیات نظرسنجی فعال
🔹 فعال / غیرفعالسازی نظرسنجی
🔹 ویرایش گزینه ها و عنوان نظر سنجی
🔹 تعیین تاریخ شروع و اتمام نظرسنجی
🔹 تعیین تعداد حداقل و حداکثر انتخاب گزینه ها
🔹 مشاهده کاربران عضو سیستم
🔹 حذف کاربران از سیستم
🔹 مشاهده افراد شرکت کننده در نظرسنجی
🔹 مشاهده آرای ثبت شده
🔹 افزودن کاربران به صورت فایل اکسل
🔹 حذف آرای ثبت شده و شروع مجدد نظرسنجی
🔹 ثبت اطلاعات به صورت کدشده در سیستم
🔹 جلوگیری از شرکت مجدد کاربر در نظر سنجی
🔹 سازگاری با انواع تلفن همراه و تبلت
🔹 آنلاین بودن 24 ساعته و عدم قطع سیستم