برنامه ” تنظیم شیفت کاری پرسنل”

۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰۹:۳۳
اطلاعات پروژه
 • مشتری: بیمارستان میلاد تهران
 • تاریخ انجام پروژه: 1394
 • مهارت های استفاده شده در پروژه: مدیریت پروژه - پردازش اطلاعات - سی شارپ

این برنامه بنا به درخواست یکی از بیمارستان های بزرگ تهران برای مدیریت شیفت کاری پرستاران طراحی شده است ولی نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که همه شرکت ها می توانند از ان استفاده نمایند.

امکانات:

 • مدیریت کارکنان: افزودن، حذف و ویرایش اطلاعات کارکنان
 • سیستم هوشمند مدیریت تعطیلات که به صورت اتوماتیک تعطیلات رسمی و تعطیلات غیر رسمی را در تقویم برنامه بارگذاری می کند و قابلیت جابجایی و تغییر و افزودن تعطیلات جدید را دارا می باشد.
 • آرشیو برنامه های قدیمی (ماه های گذشته)
 • مشاهده پروفایل کارکنان و لیست مرخصی ها و شیفت های کاری
 • اعمال مرخصی برای کارکنان
 • تنظیم شیفت کاری کارکنان براساس محدودیت های زیر:
 1. یکسان سازی تعداد شیفت های کاری کارکنان در ماه
 2. یکسان سازی تعداد شیفت های کاری کارکنان در روز جمعه
 3. یکسان سازی تعداد شیفت های کاری کارکنان در روزهای پنج شنبه
 4. یکسان سازی تعداد شیفت های کاری کارکنان در روزهای تعطیل
 5. یکسان سازی تعداد شیفت های کاری کارکنان در روزهای پیش از تعطیلات
 6. محدودیت در استفاده از تعداد کارکنان در هر روز